Garantinis laikotarpis

Visoms asmeninio vartojimo prekėms Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai nustato 24 mėn. garantinį laikotarpį.

Jei prekė sugedo garantiniu laikotarpiu, pateikus pirkimo dokumentus (kasos čekis, sąskaita faktūra), garantinio aptarnavimo centrai ją suremontuos arba pakeis nemokamai.

Spausdintuvams ir multifunkciniams įrenginiams taikomos garantijos atlikimo sąlygos

Garantija nėra taikoma prekėms:

 - turinčioms mechaninių pažeidimų, ardymo žymių
 - kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį
 - su gedimais, atsiradusiais dėl pirkėjo kaltės
 - jei gedimas atsirando dėl aplinkos ar atsitiktinių išorės veiksnių poveikio
 - jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (kasos čekis, sąskaita faktūra)

Prekių grąžinimas

Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos grąžinti prekę.

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties nėra taikoma šioms sutartims (Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu):

 1. paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį
 2. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms
 3. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas
 4. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių
 5. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais
 6. sutartims dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų
 7. sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties
 8. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo
 9. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos
 10. sutartims, sudarytoms viešajame aukcione
 11. sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis
 12. sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties
 13. sutartims su juridiniais asmenims

 

Per 14 (keturiolika) dienų grąžinama prekė turi būti:

 - nesugadinta Pirkėjo,
 - originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje, kokią gavote iš Pardavėjo,
 - nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, švari, nenuplėštos apsauginės plėvelės ar kiti priedai),
 - su nepakitusia, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui, komplektacija,
 - su įsigijimo dokumentu,
 - saugiai supakuota (rekomenduojama tuo pačiu įpakavimu, kokiame gavote iš Pardavėjo).

 

Nusprendę atsisakyti prekės, turite el. paštu pateikti prašymą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

Visos išlaidos ir rizika, susijusi su prekės grąžinimu, tenka Pirkėjui.

Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos.

Jūsų sumokėtą sumą už prekes grąžinsime ne vėliau kaip per 14 dienų. Jūs neturėsite mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių. Prekių pristatymo mokestis nėra grąžinamas.


Visais klausimais dėl serviso darbo, garantijų ir grąžinimų kreipkitės į aptarnavimo centrus.