PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1. KLIENTO - VARTOTOJO TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR PRODUKTŲ GRĄŽINIMAS

 • 1.1. Klientas - vartotojas turi teisę nenurodydamas jokios priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo to laiko kai Klientas ar jo nurodytas asmuo (išskyrus vežėją) gauna Produktą, arba jeigu Klientas-vartotojas vienu Užsakymu užsakė daugiau negu vieną Produktai ir Produktai pristatomos atskirai, – nuo paskutinio Produkto pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu Produktas pristatomas skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti nuotolinės elektroninių ryšių priemonėmis, ne prekybos vietoje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties. Klientui viena sutartimi įsigijus kelis Produktu, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų, tiek ir dalies Produktų atžvilgiu.
 • 1.2. Kliento teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:
 • 1.2.1. Paslaugų sutartims, kai paslaugos, vartotojo sutikimu jam buvo visiškai suteiktos iki pareiškimo apie sutarties atsisakymą;
 • 1.2.2. Sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 • 1.2.3. Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • 1.2.4. Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
 • 1.2.5. Kitoms Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalyje numatytoms sutartims.
 • 1.3. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, Klientas privalo Pardavėjui el. paštu info@printera.lt, pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, taip pat pateikti Produkto įsigijimą patvirtinančius dokumentus (sąskaita -faktūra, kvitas ir pan.). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino pakanka, jog Klientas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
 • 1.4. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Klientas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tokio pranešimo pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti / perduoti Produktus Pardavėjui ar Pardavėjo nurodytam atstovui.
 • 1.5. Už Produkto tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Klientas. Klientui tenka tiesioginės Produkto grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas, po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, Klientui nurodo kitaip. Pardavėjas neatlygina Klientui išlaidų, atsiradusių dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu pigiausias įprastinis ir saugus Produktų grąžinimo būdas.
 • 1.6. Klientui pinigai už grąžinamą Produktą, įskaitant pristatymo išlaidas, grąžinami po to, kai Produktas yra grąžinamas Pardavėjui. Pinigai Klientui grąžinami pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba Kliento atskirai nurodytą sąskaitą, jei mokėjimas buvo atliktas ne pavedimu.
 • 1.7. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygas, jei pinigų jis negali perversti dėl Kliento kaltės (delsimo grąžinti Produktus, informacijos apie Produkto išsiuntimą nepateikimo, sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.).
 • 1.8. Klientas, įsigijęs prekę fizinėje parduotuvėje, turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Produktų perdavimo jam dienos pakeisti įsigytus Produktus analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Produktais. Jeigu keičiant Produktus susidaro kainų skirtumas, Klientas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Produktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse.
 • 1.9. Klientui grąžinant Produktus, būtina laikytis šių sąlygų:
 • 1.9.1. Produktas turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
 • 1.9.2. Produktas turi būti Kliento nesugadintas;
 • 1.9.3. Produktas turi būti nenaudotas, nepraradęs prekinės išvaizdos, tai yra nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinamas nekokybiškas Produktas);
 • 1.9.4. Produktas turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Kliento gautas;
 • 1.9.5. Grąžinant Produktą būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią sąskaitą- faktūrą ar kvitą, ir užpildyti Produktų grąžinimo prašymą.
 • 1.10. Jeigu grąžinamas Produktas nėra pilnai sukomplektuotas, yra sugadintas, netvarkingas ir/ ar netinkamai supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo Produkto ir negrąžinti Kliento sumokėtų pinigų už grąžinamą Produktą.
 • 1.11. Kai Produktas yra nekokybiškas, Klientas gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės Produktą į tinkamą, sumažinti Produkto kainą, grąžinti Produktą bei atgauti už jį sumokėtus pinigus. Nekokybiškų Produktų keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nekokybiški Produktai grąžinami Pardavėjo sąskaita.
 • 1.12. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškus Produktus, taip pat tais atvejais, kai kokybiški Produktai grąžinami ne dėl sutarties atsisakymo Klientas susisiekia su Pardavėju telefonu +370 700 55553 arba el. paštu info@printera.lt ir suderina Produktų grąžinimo ar keitimo sąlygas.

2. KLIENTAMS VERSLININKAMS TAIKOMOS PRODUKTŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 • 2.1. Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties Klientams - verslininkams nėra taikoma.
 • 2.2. Klientų – verslininkų įsigyti kokybiški ir užsakymą atitinkantys Produktai negali būti gražinami ir nėra keičiami.
 • 2.3. Nekokybiški Produktai visų pirma turi būti pateikiamos Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisams ir tik nustačius, kad jų negalima sutaisyti, jos yra keičiami ar grąžinami už Produktus sumokėta kaina. Produktai, kurių neįmanoma pataisyti ir kurie turi būti keičiami, turi būti pristatomi Pardavėjui originalios komplektacijos, išskyrus atvejus, kuomet pagal atitinkamo Produkto gamintojo garantijos sąlygas tai nėra privaloma.
 • 2.4. Klientas kartu su garantiniam remontui ar pakeitimui pateikiamais Produktais privalo pateikti Pardavėjui atitinkamą pirkimo sąskaitos kopiją ir, jei Pardavėjas prašo, užpildyti Pardavėjo pateiktą Produktų grąžinimo formą.
 • 2.5. Klientui grąžinant nekokybiškus Produktus, Produktas turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje.
 • 2.6. Klientai dėl Produktų grąžinimo ar keitimo, turi susisiekti telefonu +370 700 55553 arba el. paštu info@printera.lt.
!
Visais klausimais dėl garantijų ir grąžinimų kreipkitės telefonu +370 700 55553 arba el. paštu info@printera.lt.